4/2014

Spis treści

ARTYKUŁY I MATERIAŁY

  • Mirosław Kwieciński, Krzysztof Passella: Podejmowanie decyzji menedżerskich w zarządzaniu wywiadem cywilnym w Polsce
  • Andrzej Sęk, Małgorzata Popiało: Prawne dylematy udostępniania informacji publicznej w polskiej administracji samorządowej
  • Wojciech Huszlak: Kodeksy etyczne a bezpieczeństwo przedsiębiorstwa
  • Rafał Kopeć: Broń masowego rażenia – definiowanie pojęcia
  • Robert Borkowski: Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów
  • Karolina Bihuniak, Janusz Adamczyk: Społeczeństwo polskie wobec zagrożenia terroryzmem z użyciem broni biologicznej

Z KART HISTORII

  • Waldemar Potkański: Działalność ruchów anarchistycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia

RECENZJE

  • Marek Zielinski: Reinhold Hölscher, Dagmar Gesmann-Nuissl, Christian Hornbach, Systeme zur Geldwäschebekämpfung in der EU: Rechtsgrundlagen – Aufsichtsstrukturen – Risikomanagement

KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA, VARIA

  • Helmut Wagner: Die Ukraine-Krise als Testfall für Deutschland

Pobierz cały numer (format pdf)