BTiP 2019, nr 3 – Artykuł 17

Radosław Sajna, Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej

Maciej Saskowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1611-7062

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2019, s. 255-257
DOI 10.34697/2451-0718-btip-2019-3-017
PDF: Polski